Phòng khám đa khoa Thái Hà là một trong những phòng khám tư nhân được xây dựng có quy mô lớn và bài bản sớm nhất tại Hà Nội. Trải qua quá trình phát triển,